We Bring Stories to Life

Vår vision

Vår målsättning är att all litteratur ska vara tillgänglig. Vi ser digital utgivning som en möjlighet för författare att återutge sina verk, att återförena dem med sina läsare och att låta verken möta nya generationer av läsare.

Forskning visar att människor som läser blir mer empatiska. Att läsa är att träna sig på att leva sig in i andra människors livssituationer. Läsning formar världen omkring oss, och bidrar till att göra den tydligare och ljusare. Böcker bär på kraften att förändra och förbättra världen, och det vill vi på SAGA vara en del av.

Vi vill förmedla berättelser för att göra världen ljusare.

Kvalitet

Kvalitet betyder allt för oss. I all vår utgivning är vi noga med nördiga saker som sökbar metadata, IDPF-validering och tillgänglighet. Vår modell bygger på både intern och extern kvalitetssäkring. När vi producerar ljudböcker arbetar vi med talangfulla inläsare för att göra upplevelsen att lyssna på våra ljudböcker helt utan störningsmoment. Vi uppdaterar omslagsbilder och ser till att våra e-böcker är validerbara på så många plattformar som möjligt.

Författare

Vi månar om relationen till våra författare. Du som är författare ska känna dig trygg med att du får en bra royalty och goda avtalsvillkor. Trots att vi ligger i framkant digitalt är vi samtidigt ett traditionellt förlag, på så sätt att vi satsar på författare som vi tror på, och vi tar aldrig betalt på något sätt för produktionskostnader eller marknadsföring.